Yayınlar

Bilim Felsefesi Dersleri - Doç.Dr.Davut Sarıtaş

Resim
  Temel Kavramlar; Bilim, Felsefe, Teknoloji - Doç. Dr. Davut Sarıtaş Bilim Felsefesinin konuları; Epistemolojik, Ontolojik ve Metodolojik - Doç. Dr. Davut Sarıtaş Bilimleri Sınıflandırma Girişimleri - Doç. Dr. Davut SARITAŞ

Hz. Meryem ve Hz. İsa'nın Tanrılığı Meselesi - Maide 116

Resim
   ''Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.'' (Maide Suresi 116) ----------------------------------------------------------------------------------- Kuran-ı Kerim'in Maide Suresi'nin 116. ayeti, Müslüman-Hristiyan polemiklerinde nadiren tartışılan bir ayettir. Ayeti açıklamak ve ispatlamak için makaleyi, Kendisi Kuran üzerinde tanıdık bir Araştırmacı olan @isvicredeki.isik ın notlarıyla ve onun konu başlıkları üzerinden hazırlamaya çalıştım. Konunun İslami boyutuyla @isvicredeki.isik ilgilenirken (arada bazı eklerde bulundum), Hristiyanlık boyutu ile Ben (@the1stofbarnabas) il

Richard Feynman’ın ‘’Yaratmadığın şeyi anlayamazsın’’ sözü üzerine - Onur Kenan Aydoğdu

Resim
  Richard Feynman’ın ‘’Yaratmadığın şeyi anlayamazsın’’ sözü üzerine     Yazar: Onur Kenan Aydoğdu (Hacettepe Üniversitesi / Biyoloji Bölümü)             Bana kalırsa bir sözün nasıl anlaşılmasından ziyade en başta nasıl anlaşılmaması gerektiğine bakılmalı çünkü bir sözü karşı tarafın anlamamasının sebebi genelde anlaşılmaması gerektiği şekilde anlamasından kaynaklanır. O yüzden ilk önce yanlış anlaşılmaları kaldırmak gerekir ki doğru anlaşılmalara yer açılsın.   Çoğu insanın bu sözü hemen şu şekilde anlayacağına eminim; ‘’Bir şeyi uydurursan,   onu kendin ortaya çıkarırsan ancak onu anlarsın.’’ Bu noktadan da şuna varılır; ‘’Anlaşılan şeyler kişinin kendi uydurmasıdır, kendi üretmesidir.’’ Eğer bu sözü bu şekilde algılarsak – ki eminim çoğunun aklına gelmiştir – hem bilim açısından hem de akıl açısından sorunlu hale gelir. Biz biliyoruz ki bilimin en temel varsayımlarından birisi evrenin anlaşılabilir olmasıdır.(1)   Bu ön kabuller öylesine temeldir ki çoğunluk   b

Felsefeye Giriş Kitapları (PDF)

Resim
  A'dan Z'ye Felsefe -  Alexander Moseley Felsefeye Giriş - Afşar Timuçin Descartes Felsefesine Giriş - Afşar Timuçin Felsefeye Giriş - Ahmet Arslan Felsefeye Giriş - Ahmet Cevizci Felsefeye Giriş -  Douglas J. Soccio Felsefeye Giriş 1 - Hilmi Ziya Ülken Felsefeye Giriş 2 - Hilmi Ziya Ülken Felsefenin Temel İlkeleri - Georges Politzer Felsefeye Giriş - Nigel Warburton Felsefeye Giriş - Takiyettin Mengüşoğlu Felsefeye Giriş Temel Kavramlar Ve Kuramlar - Kazimierz Ajdukiewicz Felsefeye Giriş - Karl Jaspers Yaratıcı aklın sentezi: felsefeye giriş -  Server Tanilli  Her Şey Ne Anlama Geliyor: Felsefeye Küçük Bir Giriş - Thomas Nagel

Panpsişizm Hassas Ayarı Açıklayabilir mi? - Berk Celayir

Resim
 

Teleolojik Kanıt - William P. Alston

Resim
  Teleolojik Kanıt(ı) -  William P. Alston  [William P . Alston (1921-2009) Amerikalı analitik din felsefecisid ir. Temelcilik (fou ndationalism), içselcilik ve dışsalcılık (internalism  versus externalism), ve dini tecrübenin epistemik değeri  üzerine yazıları bulunmaktadır. Alvin Plantinga, Nicholas Wolterstorff,  ve Robert Adams'la birlikte, Faith and Philosophy dergisinin  ve Society of Christian Philosoplıers derneğinin kurulmasına  katkı sağlayan Alston, yine Plantinga, Wolterstorff ve daha başkaları  ile birlikte reformist epistemolojinin (reformed epistemology)  önde gelen bir ismidir.  Çevirmen, Fatih Özgökman, Teleolojik Delil ve Evrim Teorisi adlı  son derece derinlikli doktora çalışmasının sahibi. Özgökman halen  Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesidir.] Teleolojik kanıt, Ontolojik ve Kozmolojik kanıt ile tamamlanan Tanrı'nın  varlığı için sunulan klasik üçlü kanıtların bir üyesidir. Çok kısaca ifade etmek  gerekirse şu şekildedir: Dünya teleolo

Yeryüzü Eczahanesi

Resim
Aspirinin kökeni söğüt ağacının kabuğu (1), kanser tedavisinde kullanılan Taxol’ün (etken maddesi paclitaxelin) kaynağı porsuk ağacı(2).  Antibiyotiklerden kolesterol düşürücülere dek pek çok ilacın kaynağı doğa. Ürettiğimiz  ilaçların birçoğunun temelinde bitkilerden elde edilen kimyasal bileşikler var. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında neşrettiği sağlık sistemleri için en gerekli ilaçlar listesinde bulunan vincristine ve vinblastine, bitkilerde çok rastlanan alkaloit denilen doğal kimyasal bileşiklerden.  Morfin, kafein, kinin ve daha birçoğu gibi.(3)  Rubiaceae  ailesinden bazı ağaç türlerinin kabuğundan elde edilen kinin, uzun yıllardan beri sıtma ilacı olarak kullanılıyor.(4)  Covid-19 semptomlarına etkisiyle bugünlerde çok gündeme gelen ve yeni araştırmalara konu olan chloroquine de, kininin yapısı temel alınarak geliştirilmiş bir sıtma ilacı.(5)  (Uzmanlar kininin yapısının chloroquinenin yapısından farklı olduğunu, ikisinin de ciddi yan etkileri olabileceğini, doktor kontrol